Odvetraná fasáda je dokonalým estetickým, no i funkčným prvkom každej budovy. Vždy ide oniečo unikátne. Ide o kombináciu moderného dizajnu s ekonomickým riešením.Vďaka odvetranej fasáde tak docielite nie len špecifický dizajn, ale rovnako tak energetickú úspornosť. Špecifická fasáda si vyžaduje aj špecifickú montáž.Montáž odvetranej fasády sa odlišuje od bežnej fasády takmer v každom aspekte.

Podstatné je plánovanie

Pred samotným procesom montáže je nutné získať o danom projekte všetky potrebné informácie. Na základ stavu objektu dokážeme najlepšie posúdiť, aký typ konštrukčného systému je najvhodnejší.

Posúdenie sa týka ako novostavieb, tak i rekonštruovaných objektov. Potrebné je určiť vzdialenosť nosných profilov fasády od podkladového materiálu. To závisí aj od hrúbky a druhu tepelnej izolácie a takisto aj od stavu samotného podkladu. Skôr ako prebehne montáž odvetranej fasády, je nutné určiť technické riešenie(montáž horizontálne, vertikálne) a následne sa zamerať aj na spôsob ukotvenia samotných kompaktných panelov či už lepením alebo nitovaním. Samozrejme, pred montážou je nutná precízna výmera podkladu ako i určenie nerovností stien.

Montáž odvetranej fasády

1. Ukotvenie konzol

Samotné konzoly sa upevňujú priamo do podkladového materiálu (muriva). Najčastejšie za pomoci navŕtania hmoždiniek a skrutiek. Konzoly slúžia práve na to, aby na ne následne boli upevnené nosné profily.

2. Aplikácia tepelnej izolácie

V zásade je možné použiť všetky dostupné druhy tepelnej izolácie. Najčastejšie je to však minerálna vlna, s ktorou sa pracuje najlepšie. Zároveň má pre odvetrávanie tie ideálne izolačné vlastnosti. Tepelná izolácia sa upevňuje prostredníctvom priamej montáže do muriva. Na jej povrch sa ešte upevňuje vysokodifúzna kontaktná fólia, ktorá slúži na dokonalé izolovanie.

3. Upevnenie nosných profilov

V našom prípade je v 90 % projektov používaná hliníková nosná konštrukcia.Hliníková konštrukcia má oproti oceľovej výhodu v tom, že ide o nehrdzavejúci materiál s perfektnými vlastnosťami. Hliník je veľmi odolný a aj napriek nízkej hmotnosti má vysokú nosnosť. Práve táto konštrukcia sa upevňuje za pomoci samovrtných skrutiek. Nosný profil spolu s konzolami je spojený fixným alebo klzným bodom. Fixný bod pri montáži nesie celú hmotnosť profilov i fasády. Kĺzny bod naopak reaguje na zaťaženie, poryvy vetra a umožňuje rozpínanie pri zmenách teploty, kedy fasáda pracuje.

4. Upevnenie fasádnych panelov

Po ideálnom výbere, ktorý spája dizajn, účel i predstavy klienta je na rade upevnenie kompaktných panelov. Pripomíname, že na výber je široká škála farieb či materiálov v podobe dreva, kovu, mramoru atď. Samotné upevnenie prebieha za pomoci nitov, kotiev alebo technických lepidiel. Pre najlepší estetický výsledok je ideálny práve proces lepenia technickým lepidlom.

Lepenie kompaktných panelov

Nalepenie sa v našom prípade používa špeciálny lepiaci SikaTack® Panel System. Pred samotným lepením je potrebné povrch maximálne očistiť od čiastočiek prachu i mastnoty. Na to používame špeciálne prípravky určené k príprave lepeného povrchu. Následne nanesieme na lepenú plochu penetráciu. Tá sa nechá pôsobiť aspoň 30 minút.

Potom prichádza na rad obojstranná lepiaca páska SikaTack® Panel. Následne pokračuje nanášanie lepidla za pomoci trojhrannej špičky vo vzdialenosti aspoň 5 mm od obojstrannej pásky, na ktorej je ešte stále ochranná fólia. Až nanesení lepidla z pásky odstránime ochrannú fóliu. Posledným krokom je uloženie obkladových panelov. Montáž odvetranej fasády je rozhodne prácou pre skúsených montážnikov.

Nitovanie kompaktných panelov

Veľmi bežným spôsobom montáže panelov odvetranej fasády je takisto aj nitovanie.Najčastejšie sa nitovanie používa pri väčších projektoch, respektíve väčších budovách, kde je najúčinnejšie. Fasádne nity ležia v jednej rovineSpájajú kompaktný panel s hliníkovou alebo drevenou nosnou konštrukciou.Nity sa montujú za pomoci špeciálneho nitovacieho prístroja alebo nitovacieho nástavca na vŕtačku. Samotné nity sú takmer neviditeľné, pretože sa dodávajú vo farbe dekoru konkrétneho fasádneho panelu. Montáž za pomoci nitov je rýchlejšia ako pri lepení.

Výsledkom montáže, či už nitovaním alebo lepením, je vytvorenie funkčného systému a bezchybného vzhľadu odvetranej fasády, ktorá vám bude slúžiť desiatky rokov.