Reynobond (acronic)

Reynbond PE/FR/A2

Odvetrané fasády tvorené kompozitnými doskami z hliníkových plechov možno realizovať výberom z niekoľkých alternatív produktu s ohľadom na protipožiarne predpisy. Odvetrané fasády z bondov Reynbond spĺňajú protipožiarne klasifikácie (EU), pričom sú vždy tvorené hliníkovými plechmi a špeciálne upraveným jadrom. V rámci farebnosti sú k dispozícii farebné, prírodné, kovové či drevené dekory.

Reynbond PE sa radí do požiarnej klasifikácie E a tvorený je dvoma hliníkovými plechmi o celkovej hrúbke 1 mm. Vnútro je vyplnené polyetylénovým jadrom s hrúbkou 3 mm. Celková hrúbka dosky je teda 4 mm.

Reynbond FR je v protipožiarnej klasifikácii v kategórii B-s1, d0. Zvýšená ohňovzdornosť je dosiahnutá vďaka špeciálnej úprave samotného jadra, ktoré má hrúbku 3 mm. Dva laminované plechy majú dohromady hrúbku 1mm. Celkovo má teda panel hrúbku 4 mm.

Reynbond A2 patrí v rámci ohňovzdornosti do kategórie A2 – s1, d0. Štandardná hrúbka jadra sú 3 mm pričom ďalší 1 mm tvoria laminované hliníkové plechy.

Reynolux A1 sa už podľa názvu radí v klasifikácii ohňovzdornosti do kategórie A1. Reynolux sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, pretože je tvorený iba hliníkovými plechmi s hrúbkou 0,28 – 1,97 mm.

Reynodual A2 sa radí v protipožiarnej klasifikácii do kategórie A2 – s1, d0. Tvorený je laminovanými plechmi o celkovej hrúbke 2,97 mm.

Drevo Dekory

Kovove Dekory

Prirodne Dekory

Standard Dekory